André van Weeghel

06-2029 8000

achepcompany@gmail.com

Over ACHEP

Korte introductie ACHEP

Het bedrijf ACHEP is in 2018 opgericht vanuit de visie van meer maatschappelijke betrokkenheid en meer circulariteit in de samenleving. Deze termen zeggen op zich niets en we zullen in loop van 2019 ons hier steeds meer op gaan richten. Wat we hiermee bedoelen staat hieronder uitgelicht.

Op het dit moment richten we ons een aantal dagen in de week op projecten en opdrachten in de ICT. In de gezochte samenwerking met scholen en maatschappelijke organisaties zullen we onze activiteiten gaan uitbreiden en laten ondersteunen door deze partijen.

Hieronder volgt in de loop van december hoe we ons missie en visie willen bewerkstelligen.


Maatschappelijk betrokken

In onze maatschappij krijgt iedereen een kans om iets van het leven te maken. Ook als we het een paar keer niet zo goed doen dan zijn er nog steeds voldoende kansen. We zijn allemaal mensen en we zijn in principe ook allemaal gelijk, maar niet iedereen is in staat om vanuit die positie hetzelfde te bereiken. Die gelijkheid is ten slotte relatief aangezien iedereen zijn situatie weer anders is. Het zien en ook echt benutten van de kansen die tegenkomt is dan ook niet voor iedereen even eenvoudig.

Wij gaan ons best om een steen bij te dragen aan het creëren van kansen voor mensen in onze samenleving die dat anders niet zo goed zouden kunnen. Hoe we dat in samenwerking met andere partijen gaan doen zullen we hier publiceren.

** Waar staat ACHEP nu precies voor? Waar komt de naam vandaan?

Circulair

Eén van onze mission statements is dat we zoveel mogelijk willen bijdragen aan een groenere aarde.

Voor ons betekent dat in eerste instantie dat we zoveel mogelijk proberen refurbished materiaal zullen gebruiken.